Cennik
Wpisowe wnoszone jednorazowo, przy rezerwacji miejsca wynosi 300 zł.
Opłata ta nie podlega zwrotowi.
Czesne miesięczne wynosi 750 zł i jest opłacane z góry do piątego dnia każdego miesiąca (czesne nie obejmuje ceny wyżywienia) Stawka żywieniowa wynosi ….......

Karnety:
*10 godzin do wykorzystania w ciągu miesiąca 150 zł
*30 godzin do wykorzystania w ciągu miesiąca 300 zł
*60 godzin do wykorzystania w ciągu miesiąca 500 zł

Cena jednej godziny pobytu dziecka poza abonamentem i karnetami : 17,00 zł /godz.
Nasz Klubik oferuje również opiekę w soboty pomiędzy godzinami 8:00 - 18:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu oraz godzin pobytu dziecka.
Prosimy o dokonywanie opłat w siedzibie Klubu lub przelewem na rachunek:
28 1050 1559 1000 0090 7483 7270 ING Bank Śląski

W tytule wpłaty prosimy o zapis:
- Imię i Nazwisko Dziecka
- okres, za który następuje wpłata
- rodzaj abonamentu
Serdecznie zapraszamy